Novi Kompozitori – Nova Lirika

NKNL

Projekat Novi kompozitori i nova lirika sinkretičkog je i performativnog karaktera, i kao takav
kombinuje muziku i književnost. Fokusiran je na uspostavljanje kontinuiteta u saradnji savremenih autora. Kombinovanjem literarnih, muzičkih i izvođačkih veština kreira se originalan umetnički program. Dijalog kompozitora i pesnika nastao je iz napora da se savremeno stvaralaštvo mladih autora predstavi publici u autentičnom ruhu.