Novi Kompozitori – Nova Lirika

Projekat Novi kompozitori i nova lirika sinkretičkog je i performativnog karaktera, i kao takav kombinuje muziku i književnost. Fokusiran je na uspostavljanje kontinuiteta u saradnji savremenih autora.

Ideja samih nastupa je da se kompozicije, muzičke improvizacije i pesme autora, stapaju u zajedničko dejstvo. Takvo izvođenje muzičkih i poetskih dela u eksperimentu, pokreće komunikaciju među stvaraocima inicirajući dalje stvaralaštvo.

Kombinovanjem literarnih, muzičkih i izvođačkih veština kreira se originalan umetnički program. Dijalog kompozitora i pesnika nastao je iz napora da se savremeno stvaralaštvo mladih autora predstavi publici u autentičnom ruhu.

.