Upoznavanje

Nešto najbolje čega smo se dosetili da uradimo pre početka, jeste to da odemo u Šekspirovu i upoznamo se sa budućim učesnicima radionica. Pre svega, prijatno iznenađeni samom zgradom – koja je skoro renovirana, svetla i prijatna, ušli smo u prvu grupu (umereno funkcionalnih) i zatekli veselu skupinu koja nas je toplo dočekala. Nakon našeg predstavljanja, predstavili su se i oni nama, a onda smo ih zamolili da nam nešto otpevaju. Jedna od žena iz grupe počela je da peva “Jutros mi je ruža procvetala”, neki su joj se i pridružili. Mi smo, naravno, pevali zajedno sa njima. Sve u svemu, stekli smo ideju o okvirima u kojima bismo mogli da se krećemo – to ne mora biti samo ritam, čak ni na samom početku!
Obišavši ostale grupe, saznali smo da u Centru borave osobe sa lakom, umerenom i teškom mentalnom retardacijom. Dogovorili smo se da bismo, za početak, radili sa prve dve navedene kategorije.