VIS Nebograd

Jedna od realizovanih aktivnosti jesu i muzičke radionice namenjene osobama sa autizmom. Aktivnosti kao što su sviranje, pevanje, plesanje, slušanje muzike, igre komunikacije muzičkim sredstvima, imaju za cilj stimulaciju centara na koje muzika utiče, što pospešuje motoriku, koordinaciju pokreta, orijentaciju u prostoru, koncentraciju, pamćenje, sposobnost socijalizacije, a pre svega lepo raspoloženje kod svih učesnika i publike.

VIS NEBOGRAD oformljen je od polaznika radionica, koji su svojim talentom, zrelošću i iskustvom daleko prevazišli okvire prvobitne zamisli i svrhe radioničarskih aktivnosti, a okuplja mlade i muzički nadarene osobe sa autizmom, koje nastupaju samostalno ili uz podršku profesionalnih muzičara.

Članovi VIS-a bili su deo mnogih prestižnih manifestacija i festivala, među kojima su značajna i učešća u različitim programima humanitarnog karaktera. Njihov repertoar obuhvata širok spektar muzičkih žanrova i oblika: od izvornih narodnih pesama, obrada pop i rok numera, preko muzike iz crtanih i igranih filmova, do autorskih kompozicija, klasične i elektronske muzike, kao i performanse eksperimentalne improvizacije. Ono što je zajedničko u šarolikosti izraza je uživanje u izvođenju muzike uz poseban uvid i emotivnost u interpretaciji.


https://www.casopiskus.rs/udruzenje-nebograd-onde-gde-muzika-i-rec-postaju-jedno/